Våre vedtekter

DNI
Tid for endring
Konsekvensbasert, relevant, troverdig 

Som det fremgår av vedtektene bygger vi DNI med en flat struktur. 

Videre bygger vi DNI med en enkel filosofi: Vi ønsker oss ny lederskap som setter norske interesser og innbyggerne i dette landet først. Dette gjør vi ved å ha kontroll på våre egne ressurser, en politikk hvor den enkelte, uavhengig av tilstand, får en motivasjon til å bidra til å utvikle Norge og ikke føle at man ikke er verdt noe, og ikke minst hvor vi invester Oljefondet i langt større grad i norsk industri og utvikling av Norge slik at vi kan være stolt av å overlate nasjonen til neste generasjon. 

Sentrale vedtekter DNI

Vedtekter sentralt PARTIET DNI 15.03.2024_VEDTATT.pdf

Vedtekter for DNI
Fylket

Fellesvedtekter Fylkesorganisasjoner for partiet DNI 15. mars 2024_VEDTATT .pdf

Vedtekter for DNI
Kommunelag

Fellesvedtekter for kommunelag i partiet DNI 15.mars 2024.pdf

Etiske retningslinjer

Etikk varsling og kultur i partiet DNI 15. mars 2024_VEDTATT _v2.pdf