Bli medlem i DNI

DNI
Tid for endring
Konsekvensbasert, relevant, troverdig 

Det Norske Industripartiet sitt formål, er å legge til rette for verdiskapning og være Norges foretrukne velferdsparti. Industripartiet skal ha en industri- og næringspolitikk som skaper verdier, arbeidsplasser og tar vare på Norges unike naturmangfold. Respekten for menneskeverdet står som vårt mest grunnleggende prinsipp og danner fundamentet for et varmt og inkluderende samfunn.


Hvis vi skal bevare velstanden i Norge trenger vi ny kurs for Norge nå. Vi skal gjenreise Norge og håper at du blir med sammen for oss!

Medlemskap og priser

Medlemsskapet gjelder fra innmeldingsdato (dato - dato).

NB! Det er gratis å melde seg inn i år. Første ordinære forfall er 1. januar 2025.

Hva betyr det å være medlem i DNI

Som DNI-medlem er du med og setter ny kurs for Norge og velger selv hvor aktiv du vil være. Du vil også bli en del av lokal/fylkesforeningen der du bor. Vi sender ut jevnlig informasjon om politiske saker og invitasjoner til ulike arrangementer.

Du får:

Velkommen til oss i DNI!