Det norske industripartiet

Tid for endring
Konsekvensbasert, relevant, troverdig

Partiet DNI er et resultat av en naturlig modernisering og utvikling i det internasjonale politiske landskapet. DNI ønsker å bygge politikken på de tradisjonelle norske sosiale og demokratiske grunnverdiene.

Det Norske Industripartiet sitt formål er å legge til rette for verdiskapning og være Norges foretrukne velferdsparti. Industripartiet skal ha en industri- og næringspolitikk som skaper verdier, arbeidsplasser og tar vare på Norges unike naturmangfold. Respekten for menneskeverdet står som vårt mest grunnleggende prinsipp og danner fundamentet for et varmt og inkluderende samfunn.

Partiet bygges på følgende verdier: Konsekvensbasert, relevant og troverdig.

Hvis vi skal bevare velstanden i Norge trenger vi ny kurs for Norge nå. Vi skal gjenreise Norge og håper at du blir med sammen for oss!


Nettbutikken er 
ferdigpusset